top of page
elmer1.jpg

Comunicacion via SDR y FreeDV

Ruben LU9ERV y AC6RB George
40 metros FreeDV a 1600
Tres Arroyos   Google Maps1.png
california   Bing images2.png
SDR Publico - USA
danielho.png
860CE122-349B-4B0C-B689-BFE13BA48680.JPG
pc.jpg
flecha.png
PC
flecha.png
51wHtSTWEHL.jpg
Radio
antenahf.jpg
Antena
RF
SDRtwente.png
flecha.png
download.png
flecha.png
Internet
pc.jpg
PC
Estacion 1
AC6RB
LU3DJ - Daniel
00:00 / 00:00
Estacion 2
LU9ERV
Audio
SDR Publico - Argentina
pc.jpg
flecha.png
PC
51wHtSTWEHL.jpg
antenahf.jpg
RF
flecha.png
SDRtwente.png
flecha.png
download.png
flecha.png
pc.jpg
Radio
Antena
Internet
PC
Estacion 2
LU3DJ
AC6RB - George
00:00 / 00:00
Estacion 1
AC6RB
Audio
LU3DJ AC6RB - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Comunicado Ida y Vuelta
bottom of page